vida

Serdecznie witamy w vida!

Związki zawodowe to my.

Świat naszego życia i pracy w ostatnich latach stał się bardzo różnorodny. I właśnie tą różnorodnością w miejscu pracy żyje nasz związek zawodowy. Vida reprezentuje interesy ponad 136.000 pracowników w zawodach sektora transportu i usług. Dla vida przy tym ważna jest wysoka jakość życia wszystkich pracowników.

Vida jest ruchem zobowiązanym wobec swoich członków. Jest różnorodna, niezależna i jest elementem austriackiego ruchu związkowego. Vida zajmuje pozycję i działa w interesie pracowników. Vida jest stabilną i postępową siłą, w której pracownicy mają ogromne znaczenie. W szczególności sprawiedliwość społeczna, polityka ekonomiczna i zatrudnienia stanowią istotę naszej pracy. Vida opowiada się za demokratyczną i zjednoczoną Europą i współtworzy jej przyszłość. Zrównanie praw kobiet i mężczyzn w gospodarce i społeczeństwie determinuje wszystkie nasze decyzje. Potępiamy każdą formę dyskryminacji i wykluczenia. Z tego punktu widzenia dążymy do ciągłego ulepszania układów zbiorowych.

Zaufanie naszych członków jest podstawą naszego działania i naszej pracy. Tworzymy demokratyczne struktury, w których nasi członkowie mogą uczestniczyć i współdecydować na różnych płaszczyznach. Wspieramy tworzenie struktur rad pracowników oraz ich obsługę, służymy pomocą pracownikom w konfliktach w przedsiębiorstwach i reprezentujemy ich w sporach z pracodawcami.

Udzielamy porad, wspieramy działania na rzecz doskonalenia zawodowego i oferujemy dodatkowe świadczenia dotyczące zawodu, kultury i wolnego czasu. Zmotywowani członkowie związków oraz członkowie rad pracowników otrzymują od nas potrzebny arsenał naukowy, aby móc zaangażować się w politykę związkową.

Für dich da! Gewerkschaft vida Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
+43 (0) 1 534 44 79 +43 (0) 1 534 44 79 info@vida.at Alle Ansprechpersonen...