vida

Ochota na związek zawodowy vida?!

Związek zawodowy może mieć optymalną strukturę, decydujące jednak dla jego zdolności kształtowania i politycznego działania są nie tylko forma organizacyjna i treści. Ważna jest także liczebność związku. Jeśli w świecie pracy i społeczeństwie każdy będzie walczył z każdym, to pogorszeniu ulegną warunki pracy i jakość życia wszystkich pracowników.

"Nadal aktualne jest zdanie: Im więcej nas jest, tym więcej możemy zdziałać.”

Członkostwo w vida się opłaca. Każdy członek z osobna znajduje się pod ochroną wspólnoty, a jednocześnie wzmacnia tę wspólnotę. Jesteśmy związkiem zawodowym bliskim ludziom, który razem współtworzymy, ponieważ żyjemy tym związkiem.

Potrzebujemy związku zawodowego, ponieważ...

 • angażuje się na rzecz polepszenia warunków pracy i stwarzania nowych miejsc pracy.
   
 • układ zbiorowy jest dobrowolną umową między związkiem zawodowym a pracodawcą, a nie ustawowym obowiązkiem.
   
 • negocjuje co roku ponad 100 umów zbiorowych, które ustalają warunki ramowe w miejscu pracy i bardziej sprawiedliwe wynagrodzenie.
   
 • dodatek urlopowy i świąteczny jest regulowany tylko przez układ zbiorowy, a nie ustawowo.
   
 • dni wolne w przypadku urodzenia dziecka, przeprowadzki, zawarcia małżeństwa możliwe są tylko poprzez układ zbiorowy.
   
 • proponuje on i współtworzy ustawy w celu ochrony i polepszenia praw pracowniczych w Austrii i na szczeblu europejskim.
   
 • pracodawcy są zrzeszeni - dlaczego pracownicy także nie mieliby być zrzeszeni dla ochrony swoich interesów?
   
 • tylko wspólnie możemy tworzyć ruch związkowy, aby osiągać więcej

   

Dzięki tylko jednemu procentowi miesięcznego dochodu brutto i TY jesteś z nami,
a Twoją składkę członkowską możesz odliczyć od podatku!

Für dich da! Gewerkschaft vida Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
+43 (0) 1 534 44 79 +43 (0) 1 534 44 79 info@vida.at Alle Ansprechpersonen...